Một số nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp SMEs trong chính sách Tài khóa 2017-18

Một số nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp SMEs trong chính sách Tài khóa 2017-18

Ngày 9/5/2017 vừa qua, Tổng trưởng Tài chính Úc Scott Morrison đã đưa ra Kế hoạch Ngân sách cho năm tài chính 2017-2018 (Budget 2017-18).

Dưới đây là một số điểm quan trọng có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

1. Các công ty có doanh số hàng năm dưới 10 triệu đô la sẽ được giảm mức thuế thu nhập xuống còn 27,5% kể từ năm tài chính này.

2. Các doanh nghiệp này tiếp tục được hưởng chính sách khấu trừ nhanh đến ngày 30/6/2018 (accelerated depreciation hay asset write-off) đối với các trang thiết bị, tài sản phục vụ công việc kinh doanh có giá trị đến 20 nghìn đô la.

3. Việc miễn giảm thuế trên thặng dư vốn (capital gain tax) sẽ được tiếp tục áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh số dưới 2 triệu đô la hoặc tổng tài sản (business assets) dưới 6 triệu đô la.

4. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có thể tiếp tục tuyển dụng các công nhân lành nghề chuyên ngành (specialist skilled workers) dưới một chương trình mới về di dân diện kỹ năng ngắn hạn (short term skilled migration) thay thế cho chương trình visa 457. Các doanh nghiệp này sẽ phải đóng một khoản lệ phí (levy) để tạo lập Quỹ Kỹ Năng Úc (Skilling Australia Fund). Mỗi lao động sang Úc theo diện thị thực làm việc tạm thời sẽ tốn khoảng 1800 đô la một năm, trong khi đó các doanh nghiệp sẽ phải trả lệ phí một lần đối với các công nhân được cấp thị thực tay nghề thường trú (permanent skilled visa).

Nguyễn Anh Tuấn
Managing Director, Principal Consultant
Australia Asia Business Consulting Pty. Ltd.

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *