Một số nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp SMEs trong chính sách Tài khóa 2017-18

Một số nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp SMEs trong chính sách Tài khóa 2017-18
Ngày 9/5/2017 vừa qua, Tổng trưởng Tài chính Úc Scott Morrison đã đưa ra Kế hoạch Ngân sách cho năm tài chính 2017-2018 (Budget 2017-18). Dưới đây là một số điểm quan trọng có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp…